a

.

Projecten

 

 


 

 

Gastlessen voor de basisscholen in de gemeente West-Betuwe Gelderland
Goed nieuws 🥳 De pilot die ik in 2021 van de gebiedsmakelaar Opijnen, gemeente West Betuwe mocht uitvoeren kreeg de titel geslaagd! 🇳🇱 Hierdoor kreeg ik dan ook in april 2022, groenlicht om alle 33 scholen van de gemeente West Betuwe te benaderen voor een gastles bewustwording zwerfafval, gefinancierd vanuit het budget extra aanpak zwerfafval. Gelukkig sta ik in mijn strijd tegen zwerfafval niet alleen,. De jeugd heeft de toekomst dus hoe mooi is het nu dat ik met deze gastles en mijn materialen de kinderen bewust mag maken van de gevaren van zwerfafval voor zowel de natuur, dier en de mens zelf.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In samenwerking met de gemeente WB gaat mijn campagne bewustwording gevaren van zwerfafval verder. 💪🏻 Op 10-10-2022 heb ik 2 gastlessen mogen geven op de OBS de Jan Harmenshof - Geldermalsen in groep 6a & 6b Ook hier sloot het mooi aan op het thema van de boekenweek "gi-ga-groen" Wat een gezellige ochtend, wat vind ik dit leuk om te doen 💃 wat deden de kinderen weer enthousiast mee. Alle kinderen waren het erover eens dat het zwerfafval moet stoppen! 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07-10-2022   Ook dit jaar was de School met de Bijbel - Herwijnen Groep 5 van meester Dennis weer in voor een Gastles bewustwording zwerfafval 👊🏻🗑 deze sloot mooi aan bij het thema van de Kinderboekenweek 2022. " Dieren en natuur / Gi-ga-groen Kinderboekenweek 2022"


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27-06-2022   Was de CBS Goudenstein - Haaften van de partij. Groep 6 was enthousiast en deed leuk mee. Ik word hier zo blij van 😄


Op 12-04-2022, had OBS de Wielewaal - Haaften met de hele school een zwerfafval schooldag. De kinderen gingen met elkaar zwerfafval rapen in de wijken rondom de school voordat ze op pad gingen heb ik, s'morgens een gastles mogen geven in de groep 5/6 en 7/8. Ondanks sommige kinderen al heel bewust waren hoorde ze toch weer nieuwe dingen. 

In groep 1/2 en groep 3/4 hebben de leerkrachten Elise Hakkert en Anita v/d Ham, Ebbe en het grote gevaar...... 🦔 voorgelezen met behulp van de uitvergrote tekeningen.

Alle groepen inclusief de allerkleinste 😃 waren erg betrokken bij deze dag!!! 👊🏻

07-04-2022 Mocht ik een bezoek brengen aan groep 6, de groep van Juf Roos Anne op Eben-Haëzerschool - Waardenburg. Het is zo leuk om een interactieve gastles te geven. In het begin waren de kinderen een klein beetje verlegen maar al snel deden ze enthousiast en leuk mee. Ze luisterde aandachtig. Ook deze groep vertelde hun eigen belevenissen over picknicken, papa's, visavonturen en buurmannen 😉 De quiz werd goed en fanatiek gespeeld. Ik word hier zo blij van 💃 Conclusie, we moeten goed voor onze aarde zorgen, we hebben deze tenslotte in bruikleen. 🌍


Bewustwording zwerfafval tour

19-03-2022  Als pilot op de grote St Joep jaarmarkt in Sittard gestaan. We mochten in één van de toegangsstraten staan naar de grote markt toe. Weer een hele nieuwe en leerzame ervaring. Leuke gesprekken gevoerd en         🤞🏻hopelijk wat zaadjes geplant.

Aangezien onze brandweer meestal wel veel bekijks heeft, hebben wij hier mooi gebruik van gemaakt! 😁⛑       zie goede doelen!

Bewustwording creëren op basisscholen over de gevaren van zwerfaval! 2022

Ook Ingrid van Ooijen (Zwerfafvalbrigade Herwijnen) en Stichting Dorpsplatform - Herwijnen zijn voor bewustwording zwerfafval daarvoor heeft de St. Dorpsplatform - Herwijnen het mogelijk gemaakt dat ik gastlessen mag geven op de basisscholen van Herwijnen. 💪🏻 

Op 9 februari 2022 was OBS de Schatkist - Herwijnen, aan de beurt, groep 5-6-7-8 wat een leuke groep ze deden allemaal weer gezellig en enthousiast mee 😃 Kinderen vonden het ook erg leuk, ze waren eerlijk en voelde zich vrij genoeg om verhalen te delen. 

Op mijn vraag of ze iets van de gastles hadden geleerd, zeiden zij allemaal volmondig JA 👊🏻

20 januari 2022

Heb ik een bezoekje gebracht aan de CBS-de school met de Bijbel - Herwijnen.

Bepakt met posters, borden en (voor)leesboekjes van Ebbe en het grote gevaar....... begon ik weer enthousiast aan de gastles / powerpoint.

Ook op deze school deden de kinderen goed, enthousiast en gezellig mee en waren de meeste van hen, zich niet bewust van de schade dat zwerfafval aanricht.

Sommige kinderen schokken wel van de dieren gevangen in zwerfafval zoals een eend met een vishaak in zijn lijf, egel in een mc flurry beker, schildpad gevangen in 6pack plastic, etc. etc. Zij waren het er unaniem over eens dat dit echt niet meer mag gebeuren en dat we met elkaar de aarde weer schoner en zwerfafval vrij moeten maken.


Bewustwording creëren op basisscholen over de gevaren van zwerfaval! 2020/2021

In november 2020, heb ik een leefbaarheidsbudget aangevraagd bij de gebiedsmakelaar van onze gemeente West Betuwe. De gemeente geeft een leefbaarheidsbudget aan burger initiatieve die de leefbaarheid en /of de sociale samenhang van een kern verbeteren. 

1 maart 2021

Groen licht gekregen om vanuit het leefbaarheidsbudget in de dorpen van mijn gebiedsmakelaar, binnen de Gemeente West Betuwe, 7 scholen te voorzien van (voor)leesboekje Ebbe en het grote gevaar....    voor de onderbouw.

2 posters (naar keuze) en een dibondbord "Wees wijs met onze natuur' 🦉dit in combinatie met een gastles, over de gevaren van zwerfafval voor natuur, mens en dier. voor de bovenbouw.

de Burgemeester Westerbeek van Eertenschool - Varik

Corona maakte mijn bezoekjes dit jaar aan de scholen er niet makkelijker op maar gelukkig kon ik ook op de Burg. Westerbeek van Eertenschool langs komen voor een gastles.  Op 24 november 2021, was groep 5 -6 aan de beurt.

Wederom deden de kinderen enthousiast en actief mee en wat waren ze fanatiek en goed tijdens de quiz. De groep bestond uit 22 leerlingen en daarvan hadden 13 kinderen alle 6 vragen goed! 🥳 

Juf Sabine groep 3-4, heeft Ebbe 🦔 het grote gevaar....  zelf voorgelezen in haar klas.  

Op 25 november 2021, was groep 7-8 aan de beurt 

Ook dit was weer een feestje om te doen, wat waren ze geïnteresseerd, ze hingen aan mijn lippen. Ook in deze groep viel de quiz in goede aarde. 😃De leerlingen kwamen zelf ook met verhalen over de dieren zij hebben kunnen redden van zwerfafval.

Al met al weer een geslaagde gastles 💃

Freule van Pallandtschool - Neerijnen

De Freule van Pallandtschool in Neerijnen behoort tot de eco-scholen, ook zij waren geïnteresseerd en enthousiast over de materialen voor bewustwording zwerfafval. Op 8 november 2021, heb ik de boekjes van Ebbe, 2 posters en een dibondbord met Wees wijs 🦉met onze natuur mogen afgeven.

Op 24 november heeft hun eigen enthousiaste eco - team een leuke les gemaakt van het voorlezen, van Ebbe 🦔 en het grote gevaar.... voor de onderbouw. 

OBS Est - Est

Op 16 september 2021, was ik te gast bij OBS Est - Est. 

Ook hier weer een leuke groep van leerlingen, die erg geïnteresseerd waren en leuk en actief meededen. De kinderen stelde vragen en kwamen ook met eigen verhalen. Wat is het toch leuk om te doen! 🙏🏻

Pr. Willem Alexanderschool - Ophemert

Op 14 september 2021, heb ik een bezoekje gebracht aan Pr. Willem Alexanderschool - Ophemert. 

Daar heb ik de voorleesboekjes van Ebbe 🦔 en het grote gevaar…… mogen afgeven, samen met een tekeningenpakket, de juffen daar kozen ervoor een eigen les te draaien. 👊🏻 

Samen maken we het verschil!

OBS de Waerdenburght - Waardenburg

29 april 2021, was OBS de Waerdenburght - Waardenburg aan de beurt. 😃 

Ook hier waren de leerkrachten enthousiast en mocht ik komen. Het was een leuke leerzame middag zowel voor de kinderen als voor mezelf. Kinderen waren enthousiast en geïnteresseerd en deden leuk mee. 

Sommige kinderen gingen gelijk na school, zelf op pad om afval te rapen 💪🏻

Gastles afgesloten met een kleine quiz. 


OBS de Rietschoof - Opijnen

Op 30 maart 2021, was de aftrap op OBS de Rietschoof in Opijnen. Een gastles voor de groep 5-6 en 7-8.                                                        Wat een leuke ervaring en wat een enthousiasme onder de kinderen. 😃 zelfs weekblad West Betuwe was erbij

Na de Power-Point en de tips en tops 👍🏻 hebben de kinderen vol overgave nog even een rondje afval geraapt 🦺🧹

Vol trots lieten ze de vondsten zien

De juffen van de onderbouw hebben Ebbe 🦔 en het grote gevaar... voorgelezen voor de kleinere en samen naar de tekeningen en de bewustwordingsposters gekeken.

Dat er nog maar vele gastlessen /voorlees lessen mogen volgen 🤞🏻🗑🦔🌳