a

.

 

Projecten


Bewustwording creëren op basisscholen over de gevaren van zwerfaval! 2022

Ook Ingrid van Ooijen (Zwerfafvalbrigade Herwijnen) en Stichting Dorpsplatform Herwijnen zijn voor bewustwording zwerfafval daarvoor heeft de St. Dorpsplatform Herwijnen het mogelijk gemaakt dat ik gastlessen mag geven op de basisscholen van Herwijnen. 💪🏻

20 januari 2022

Heb ik een bezoekje gebracht aan de CBS-de school met de Bijbel - Herwijnen.

Bepakt met posters, borden en (voor)leesboekjes van Ebbe en het grote gevaar....... begon ik weer enthousiast aan de gastles / powerpoint.

Ook op deze school deden de kinderen goed, enthousiast en gezellig mee en waren de meeste van hen, zich niet bewust van de schade dat zwerfafval aanricht.

Sommige kinderen schokken wel van de dieren gevangen in zwerfafval zoals een eend met een vishaak in zijn lijf, egel in een mc flurry beker, schildpad gevangen in 6pack plastic, etc. etc. Zij waren het er unaniem over eens dat dit echt niet meer mag gebeuren en dat we met elkaar de aarde weer schoner en zwerfafval vrij moeten maken.

Op 9 februari 2022 is OBS de Schatkist - Herwijnen, aan de beurt, ik verheug me er nu al op!

Samen maken we het verschil!🗑👊🏻  

Bewustwording creëren op basisscholen over de gevaren van zwerfaval! 2020/2021

In november 2020, heb ik een leefbaarheidsbudget aangevraagd bij de gebiedsmakelaar van onze gemeente West Betuwe. De gemeente geeft een leefbaarheidsbudget aan burger initiatieve die de leefbaarheid en /of de sociale samenhang van een kern verbeteren. 

1 maart 2021

Groen licht gekregen om vanuit het leefbaarheidsbudget in de dorpen van mijn gebiedsmakelaar, binnen de Gemeente West Betuwe, 7 scholen te voorzien van (voor)leesboekje Ebbe en het grote gevaar....    voor de onderbouw.

2 posters (naar keuze) en een dibondbord "Wees wijs met onze natuur' 🦉dit in combinatie met een gastles, over de gevaren van zwerfafval voor natuur, mens en dier. voor de bovenbouw.

de Burgemeester Westerbeek van Eertenschool - Varik

Corona maakte mijn bezoekjes dit jaar aan de scholen er niet makkelijker op maar gelukkig kon ik ook op de Burg. Westerbeek van Eertenschool langs komen voor een gastles.  Op 24 november 2021, was groep 5 -6 aan de beurt.

Wederom deden de kinderen enthousiast en actief mee en wat waren ze fanatiek en goed tijdens de quiz. De groep bestond uit 22 leerlingen en daarvan hadden 13 kinderen alle 6 vragen goed! 🥳 

Juf Sabine groep 3-4, heeft Ebbe 🦔 het grote gevaar....  zelf voorgelezen in haar klas.  

Op 25 november 2021, was groep 7-8 aan de beurt 

Ook dit was weer een feestje om te doen, wat waren ze geïnteresseerd, ze hingen aan mijn lippen. Ook in deze groep viel de quiz in goede aarde. 😃De leerlingen kwamen zelf ook met verhalen over de dieren zij hebben kunnen redden van zwerfafval.

Al met al weer een geslaagde gastles 💃

Freule van Pallandtschool - Neerijnen

De Freule van Pallandtschool in Neerijnen behoort tot de eco-scholen, ook zij waren geïnteresseerd en enthousiast over de materialen voor bewustwording zwerfafval. Op 8 november 2021, heb ik de boekjes van Ebbe, 2 posters en een dibondbord met Wees wijs 🦉met onze natuur mogen afgeven.

Op 24 november heeft hun eigen enthousiaste eco - team een leuke les gemaakt van het voorlezen, van Ebbe 🦔 en het grote gevaar.... voor de onderbouw. 

OBS Est - Est

Op 16 september 2021, was ik te gast bij OBS Est - Est. 

Ook hier weer een leuke groep van leerlingen, die erg geïnteresseerd waren en leuk en actief meededen. De kinderen stelde vragen en kwamen ook met eigen verhalen. Wat is het toch leuk om te doen! 🙏🏻

Pr. Willem Alexanderschool - Ophemert

Op 14 september 2021, heb ik een bezoekje gebracht aan Pr. Willem Alexanderschool - Ophemert. 

Daar heb ik de voorleesboekjes van Ebbe 🦔 en het grote gevaar…… mogen afgeven, samen met een tekeningenpakket, de juffen daar kozen ervoor een eigen les te draaien. 👊🏻 

Samen maken we het verschil!

OBS de Waerdenburght - Waardenburg

29 april 2021, was OBS de Waerdenburght - Waardenburg aan de beurt. 😃 

Ook hier waren de leerkrachten enthousiast en mocht ik komen. Het was een leuke leerzame middag zowel voor de kinderen als voor mezelf. Kinderen waren enthousiast en geïnteresseerd en deden leuk mee. 

Sommige kinderen gingen gelijk na school, zelf op pad om afval te rapen 💪🏻

Gastles afgesloten met een kleine quiz. 

OBS de Rietschoof - Opijnen

Op 30 maart 2021, was de aftrap op OBS de Rietschoof in Opijnen. Een gastles voor de groep 5-6 en 7-8.                                                        Wat een leuke ervaring en wat een enthousiasme onder de kinderen. 😃 zelfs weekblad West Betuwe was erbij

Na de Power-Point en de tips en tops 👍🏻 hebben de kinderen vol overgave nog even een rondje afval geraapt 🦺🧹

Vol trots lieten ze de vondsten zien

De juffen van de onderbouw hebben Ebbe 🦔 en het grote gevaar... voorgelezen voor de kleinere en samen naar de tekeningen en de bewustwordingsposters gekeken.

Dat er nog maar vele gastlessen /voorlees lessen mogen volgen 🤞🏻🗑🦔🌳